Donations

Jos Te tai yrityksenne on kiinnostunut tukemaan syöpätutkimusta Turussa minkä tahansa suuruisella lahjoituksella, otathan yhteyttä sähköpostilla contact-tcrs(at)lists.utu.fi. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja voimme keskustella tarkemmin, mikäli teillä on toiveita lahjoituksenne suhteen. Kaiken suuruiset lahjoitukset ovat tervetulleita!

Voitte tehdä lahjoituksen Turun Syöpätutkijat ry:n pankkitilille – muistakaa kirjoittaa viestikenttään “Lahjoitus”:

IBAN: FI7612093000051335, Nordea
Vastaanottaja: Turun Syöpätutkijat Ry

————————————————————————————————————

If You or Your company is interested in donating any amount of money to support Cancer Research conducted in Turku, please contact us via email at contact-tcrs(at)lists.utu.fi. We are happy to answer any questions or discuss more about Your donation, should you have any wishes regarding the donation. All donations of any amount are highly appreciated!

You can make the donation to Turku Cancer Research Society’s bank account – please remember to write “Donation” to the message field:

IBAN: FI7612093000051335, Nordea
Receiver: Turun Syöpätutkijat Ry

————————————————————————————————————

Vasemmalta oikealle/from left to right: Henrik Häggblom (Kalmar), Maria Sundvall (TCRS chair/Turun Syöpätutkijat ry pj) and Pia Vihinen (Director of the Western Cancer Centre/Läntisen Syöpäkeskuksen johtaja)

Marraskuu 2018: Kalmar Global lahjoitti 10 000€ Turun Syöpätutkijat ry:lle eturauhassyövän tutkimukseen osana Movember kampanjaansa

Turun Syöpätutkijat ry jakoi lahjoitetun summan työskentelyapurahoina Turussa tehtävään eturauhassyöpätutkimukseen. Tarkempia tietoja myönnetyistä apurahoista ja saajista löydät Grants -välilehdeltä.

Lisäksi, Turun Syöpätutkijat ry järjesti lahjoituksen kunniaksi eturauhassyöpäseminaarin 7. toukokuuta 2019.

Lue lisää Kalmarin lahjoituksesta Turun Syöpätutkijat ry:lle täältä.

————————————————————————————————————

November 2018: Kalmar Global donated 10 000 € to Turku Cancer Research Society for prostate cancer research as a part of their Movember campaign!

With the donated money, TCRS awarded working grants for prostate cancer research in Turku. More information about the grants and recipients can be found in Grants-tab.

In addition, TCRS organized a Prostate Cancer-themed seminar on 7th of May 2019 in honor of the donation.

Read more about Kalmar’s donation to TCRS here.