About

THigh_res_logo_smallerurku Cancer Research Society (Turun Syöpätutkijat ry.) is a scientific society focused on cancer research.

The purpose of the Society is to coordinate cancer research in Turku and to promote collaboration between basic researchers and clinicians. The Society provides a discussion forum for its members and organizes cancer focused scientific program.

Turku Cancer Research Society has around 60 active members working in University of Turku, Turku Centre for Biotechnology, Åbo Akademi, Turku University Hospital, and biotechnology and pharmaceutical companies in Turku area. The Society’s members include students and emeritus professors, basic scientists and clinicians.


Turun Syöpätutkijat ry. (Turku Cancer Research Society) on syövän tutkimukseen keskittyvä tieteellinen yhdistys.

Turun Syöpätutkijat Ry pyrkii edistämään Turussa tehtävää syöpätutkimusta tarjoamalla jäsenistölleen foorumin, jossa kokoontua, verkostoitua ja keskustella. Yhdistyksen toiminnan ytimessä on tieteellisten seminaarien järjestäminen.

Yhdistyksellä on noin 60 aktiivista jäsentä opiskelijoista emeritusprofessoreihin. Jäsenistöön kuuluu tutkijoita ja lääkäreitä Turun yliopistosta, Turun biotekniikan keskuksesta, Åbo Akademilta, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sekä paikallisista bio- ja lääkealan yrityksistä.

Current board of Turku Cancer Research Society – Järjestön nykyiset hallituksen jäsenet

Maria Sundvall (chair)
Joni Merisaari (vice-chair)
Veera Ojala (secretary)
Johanna Tuomela (treasurer)
Anna Aakula
Diana Toivola
Karolina Pavic
Csilla Sipeky
Emilia Peuhu
Katri Orte
Anna Värri
Contact: contact-tcrs (at) lists.utu.fi